Канцелариските простории се изработуваат така што треба да ја потикнат креативноста, продуктивноста и да овозможат пријатен амбиент на работното место. Со помош на дрвните декори кој Ви ги нуди Новомак можете да создадете природен амбиент, а притоа канцеларијата да добие модерен и луксузен изглед.