Доколку редовно приготвувате храна тогаш несомнено Ви е потребен поголем складишен простор за кујнските додатоци и се она што Ви е неопходно. Затоа, во малите кујни особено е важно максимално искористување на долните елементи. А, тоа е возможно со поставување на жичани елементи како вагонетка или агол на извлекување.