Со користење на online апликацијата за изработка на кројна шема ќе заштедите време, енергија и ресурси, а притоа добивате високо професионална услуга.

  • Креирање на кројни шеми и останати нарачки 24/7.
  • Преглед на испратени кројни шеми.
  • Вршење на обука за користење на апликацијата од стручниот тим на Новомак.