Industria Frame

Ногарките имаат клучна улога за изгледот на масата. Со употреба на метални ногарки, не само изгледот на масата туку целиот ентериер добива уникатен изглед. Комбинацијата на ваквите ногарки со дрво го привлекуваат окото и даваат топлина во просторот. Одлично се вклопуваат во индустриски, Loft и скандинавски стил кои се повеќе се присутни во домовите, канцелариите, рестораните и јавните објекти.

Предности:

  • Цврсти метални ногарки со голема носивост.
  • Достапни ширини на профил: 40, 60 и 80mm.
  • Лесна монтажа.