При уредување на својата домашна библиотека повеќето од луѓето се сведуваат тој простор да им даде чувство на уникатност, добар вкус и статус на сопственикот. Затоа полиците не ги полнете само со книги, туку оставете простор и за вашите драгоцени предмети.