Halifax – колекција која нема конкуренција

H1180 ST37 H1180 37 - Halifax најчесто се користи во кујната и за мебелот во дневната соба каде со своите