Кој е најдобриот материјал за елементите во бањата?

Често пати при опремување на бањата и не се посветува толку многу внимание, што ни се враќа како бумеранг.