Никогаш не е лесно да понудите различност. Модуларната платформа Merivobox Blum Ви овозможува да креирате фиоки и елементи на извлекување по сите барања со едноставна обработка и монтажа. Доживејте максимална функционалност со впечатлив дизајн. Накратко може да кажеме дека Merivobox овозможува да ги реализирате сите Ваши идеи, како и оние на клиентите.

merivobox фиоки

Модуларен модел

Три елементи во кој спаѓаат лизгачите, страниците и фронтот овозможуваат разновидност, а со ист процес на обработка. Merivobox е вистинската платформа за Вашиот асортиман.

Лизгач за сите опции

Се употребува еден лизгач за сите опции и тој ја прави основата на платформата.

Страници на фиоката

Многу различни опции за комбинирање на страницата со што може да се креира уникатен дизајн благодарение на негвите карактеристични дизајнерски линии.

Фронт

Фронтовите и предните делови секогаш се обработуваат и монтираат на ист начин за поедноставна изработка.

unikaten-dizajn-fioka-merivobox (1)
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox
merivobox
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox фиоки
merivobox фиоки