Target J12

TARGET J12 е нова спојница за поврзување на мебел од Italiana Ferramenta со висок капацитет за прицврстување, погодни за монтирање со дрвени типли.
TARGET J12 е идеално решение за монтирање на мебел во тесни простории. Овозможува брза монтажа со претходно поставување на спојницата во плочестиот материјал.

spojnica target j12

Предности на спојница Target J12

postavuvanje

Поставување на оковот во плочестиот материјал

lesen transport

Лесен и едноставен транспорт

brza montaza

Брза монтажа со предходно поставен оков во плочестиот материјал.

niveliranje
Target J12